Η Εταιρεία μας πάντα πρόθυμη για κοινωνική προσφορά συνεργάζεται με το «ΔΕΣΜΟ» www.desmos.org

Ευχαριστούμε το «ΔΕΣΜΟ» για την αναφορά της προσφοράς μας στο Newsletter Απριλίου.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ευχαριστούμε από καρδιάς την εταιρεία Clothing Distributions για την προσφορά 220 τεμαχίων ρουχισμού και 125 τεμαχίων υποδημάτων. Μέσα από την πράξη αυτή καλύψαμε διαπιστωμένες ανάγκες της Αυτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης «Πλάτανος» στη Λέσβο, των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας Μαραθώνα και της Ελληνικής Εταιρείας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας»